Recent Developments in Hodge Theory – виртуална конференция

Международният център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН Ви кани да вземете участие във виртуална конференция Recent Developments in Hodge Theory, March 29 – April 02, 2021, организирана съвместно с Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA) Подробности ще намерите на сайта на международния център: https://icms.bg/recent-developments-in-hodge-theory/

Конференция “Динамична математика в образованието”

Участниците ще представят свои разработки, свързани с образованието по математика и информационни технологии, които са създадени на основата на компютърни среди като GeoGebra, GEONExT, Elica, Scratch, Comenius Logo и др.; устройства и уреди за динамично представяне на математически факти; етюди, сценки, танци и други форми на изкуството.

Виртуална конференция на МЦМН: Recent Applications of the Theory of O-Minimal Structures to Various Questions in Hodge Theory

Международният център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН Ви кани да вземете участие във виртуална конференция Recent Applications of the Theory of O-Minimal Structures to Various Questions in Hodge Theory на 16 - 20 ноември 2020 г., организирана съвместно с Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA) и Higher School of Economics, National Research University, Moscow (HSE University). Подробности ще намерите на сайта на международния център и на сайта на конференцията.  

Go to Top