Платформа VIVA Cognita

Платформата VIVA Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика, Съюза на математиците в България и VIVACOM.

Основни цели на проекта са:
  • Създаване на уеб платформа и внедряване на технология, която да позволи развитието и провеждането на разнообразни образователни инициативи, без налагане на ограничения във формата и съдържанието.
  • Създаване и внедряване на подход, който да мотивира и да позволи на потребителите на платформата да реализират лесно и с добро качество свои идеи за образователни инициативи с помощта на уеб технологии.

Работата по платформата започва в средата на 2014 г. До края на годината са внедрени основните функционалности, позволяващи развитието на виртуална общност. През декември 2014 г. се провежда първата голяма инициатива—онлайн състезанието „VIVA Математика с компютър“, което се превръща в традиционно и отбелязва постояннен ръст на популярност.

В средата на 2015 г. е създадена първата инициатива изцяло по идея на участници в общността—онлайн версията на книгата “555 задачи по геометрия”. През 2016 г. е завършено въвеждането на функционален модул, позволяващ провеждането на онлайн курсове и е оптимизиран модулът за онлайн състезания.

През 2016-2017 от членове на общността са създадени и проведени шест инициативи, като особен интерес привличат онлайн курсовете за подготовка на учители и уникалната инициатива „Математиката—забавна и интересна“. През 2017 г. е създаден онлайн курс „Увод във вероятностите и статистиката“, отчитайки слабото покритие на тези теми в учебните програми на българските училища.

Резултати:
  • 10045 регистрирани потребители към октомври 2017 г.
  • Над 400 000 уникални посещения.
  • 1 900 000 разгледани страници съдържание в платформата.
  • Повече от 50 часа създадено оригинално видеосъдържание.
  • 337 770 минути и 33 389 гледания на видеосъдържание.
Още проекти:

Период: 2014 -

Цел:
Създаване на уеб платформа и внедряване на технология, която да позволи развитието и провеждането на разнообразни образователни инициативи, без налагане на ограничения във формата и съдържанието.
Създаване и внедряване на подход, който да мотивира и да позволи на потребителите на платформата да реализират лесно и с добро качество свои идеи за образователни инициативи с помощта на уеб технологии.

Финансиране:
VIVACOM

Участник от страна на БАН:
Институт по математика и информатика

Уебсайт:
vivacognita.org

Ел. поща за контакт:
office@vivacognita.org

Ръководител на проекта:
проф. Юлиан Ревалски, лице за контакт: Тодор Брънзов, координатор на проекта от страна на ИМИ-БАН