Scientix

Eвропейският проект Scientix представлява общност за научно-образователни дейности и подкрепя успешно европейското сътрудничество в областта на природо-математическите науки (на английски език STEM, съкратено от Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Отчитайки съществената роля на Scientix за внедряване и разпространение на изследователския подход в точните науки, за устойчивостта на резултатите от европейските проекти по образование и за активизиране на българската учителска общност в европейски контекст, ИМИ–БАН се кандидатира и бе избран за национална контактна точка на новото издание на проекта – Scientix3, в партньорство с Центъра по творческо обучение. Координатор от страна на ИМИ е доц. д-р Евгения Сендова.

На международното изложение BETT 2017, на което ежегодно си дават среща дейци на образованието и водещи компании за производство на образователни технологии, проектът Scientix бе отличен като една от 100-те най-значителни образователни иновации в международен контекст и един от първите 10 международни проекти, удостоен с такова отличие (https://hundred.org/innovations).

Още проекти:

Период: 2017-2019

Цел:
Да подкрепя успешно европейското сътрудничество в областта на природо-математическите науки

Финансиране:
European Union’s H2020 research and innovation programme

Участник от страна на БАН:
Институт по математика и информатика

Уебсайт:
http://www.scientix.eu/national-contact-point-bulgaria

Ел. поща за контакт:
jenny@math.bas.bg

Лице за контакт:
Евгения Сендова, координатор от страна на ИМИ