Зарежда Събития

Семинар „Математически перспективи в имунобиологията“
(Workshop on Mathematical Perspectives on Immunobiology)

11-14.09.2023 год.

Университетски център „Бачиново“ – Благоевград

 

Този научен форум събира изследователи, които изследват една от най-сложните системи на човешкия организъм: имунната система.

На него ще бъдат представени най-нови постижения в математическото и числителното моделиране на имунологични процеси при различни заболявания (инфекциозни болести, рак, автоимунни заболявания), сред които моделно-базиран експериментален дизайн, валидиране на модели според експериментални и клинични данни, in-silico изясняване на механизмите на имунния отговор, компютърно моделиране на взимодействие между патоген и организъм-гостоприемник, съставяне на прогноза за развитието на заболяването  и други.

Краен срок за предаване на абстракти: 30.06.2023 г.

Повече информация: доц. Петър Рашков, p.rashkov@math.bas.bg

Go to Top