Докторски програми

Институтът по математика и информатика на БАН има дългосрочна стратегическа визия за иновационен подход в системата на образованието по математика и информатика на всички нива. Високият научен потенциал на сътрудниците на института е предпоставка за качествено и конкурентноспособно обучение и подготовка на висококвалифицирани специалисти.

Акредитирани докторски програми

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.5. Математика
Докторски програми (научни специалности):

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма (научна специалност):

Област на висше образование: 1. Педагогически науки
Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…
Докторска програма (научна специалност):

Изтегляне на всичко

Докторантски курсове

ЗаглавиеРазмерДата на добавяне
4.6-I-S-22-v1-Интуиционистки размит подход към качеството на ТМО255.99 KB07.02.2024 в 13:57
4.6-I-S-21-v1-Основи на информатичното моделиране257.56 KB07.02.2024 в 13:57
4.6-I-S-20-v1-Езици и технологии за програмиране в уебсреда210.06 KB07.02.2024 в 13:57
4.6-I-S-19-v1-Компютърно представяне на зрителна информация209.16 KB07.02.2024 в 13:56
4.6-I-S-18-v01-Увод в технологии за представяне и управление на знания514.10 KB31.10.2022 в 12:18
4.6-I-S-17-v01-Граници за сферични кодове и дизайни209.80 KB07.02.2024 в 13:51
4.6-I-S-16-v01-Сферични кодове и дизайни211.25 KB07.02.2024 в 13:51
4.6-I-S-15-Цифрова обработка на сигнали в безжичните комуникации207.06 KB08.03.2022 в 15:15
4.6-I-S-14-Вероятностни и статистически методи в безжичните комуникации214.84 KB08.03.2022 в 15:15
4.6-I-S-13-v01-Машинно самообучение228.00 KB08.03.2022 в 15:15
4.6-I-S-12-v1-Увод в извличането на знания от данни210.55 KB08.03.2022 в 15:15
4.6-I-S-11-v1-Основи на компютърното зрение200.38 KB08.03.2022 в 15:15
4.6-I-S-10-v1-Комбинаторни алгоритми в теория на кодирането182.62 KB11.03.2021 в 11:58
4.6-I-S-09-v1-Паралелно програмиране185.24 KB11.03.2021 в 11:57
4.6-I-S-08-v1-Анализ и управление на големи обеми от данни223.35 KB11.03.2021 в 11:57
4.6-I-S-07-v2-Технологии и услуги в системи за управление на цифрово съдържание228.77 KB08.03.2022 в 15:15
4.6-I-S-06-v1-Технологии за представяне и управление на знания в БИС256.33 KB29.01.2021 в 17:46
4.6-I-S-05-v1-Облачни технологии185.98 KB29.01.2021 в 17:46
4.6-I-S-04-v1-Обектно ориентирано програмиране231.98 KB29.01.2021 в 17:46
4.6-I-S-03-v1-Методи и технологии за извличане на данни от оперативни БД228.06 KB29.01.2021 в 17:46
1 2 3