Докторски програми

Институтът по математика и информатика на БАН има дългосрочна стратегическа визия за иновационен подход в системата на образованието по математика и информатика на всички нива. Високият научен потенциал на сътрудниците на института е предпоставка за качествено и конкурентноспособно обучение и подготовка на висококвалифицирани специалисти.

Акредитирани докторски програми

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.5. Математика
Докторски програми (научни специалности):

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма (научна специалност):

Област на висше образование: 1. Педагогически науки
Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…
Докторска програма (научна специалност):

Изтегляне на всичко

Докторантски курсове

ЗаглавиеРазмерДата на добавяне
Учебна програма на специализиран курс-1.3-Компетентностен подход в математическото образование 279.34 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-1.3-Психолого-педагогически основи на обучението 261.05 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.5.АТЧ-Абелеви групи и регулярни пръстени 254.90 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.5.АТЧ-Алгебрична теория на числата 392.83 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.5.ГТ-Геометрия на многообразия и подмногообразия 325.66 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.5.ГТ-Криви и повърхнини в барицентрични координати 340.27 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.5.ДУ-Уравнения на математическата физика и приложения 370.24 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.5.ИО-Математически финанси и Блокчейн технологии 252.26 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.5.ММПМ-Методи за оптимизация 345.95 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.5.ММПМ-Механика на въглеродни наноструктури и биомембрани 431.76 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.5.ТВМС-Непараметрично оценяване на плътността 254.67 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.5.ТВМС-Рангови и порядкови статистики 249.10 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.5.ТВМС-Робастна непараметрична статистика 253.72 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.6.И-Аспекти на киберсигурност в системи за управление на учебно съдържание 272.46 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.6.И-Езици за програмиране 253.54 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.6.И-Методи и технологии за извличане на данни от оперативни БД 254.44 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.6.И-Обектно ориентирано програмиране 256.06 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.6.И-Облачни технологии 259.46 KB18.06.2020 в 15:14
Учебна програма на специализиран курс-4.6.И-Технологии за представяне и управление на знания в БИС 277.51 KB18.06.2020 в 15:14