Международна работна среща Sphere packings, coverings, and spherical codes ще бъде открита в София

Събитието се организира съвместно от Института по математика и информатика на Българската академия на науките и Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ), финансирана от Министерството на науката и образованието и със съдействието на Simons Foundation. Конференцията е и част от календара от събития на ФМИ-СУ по повод 135 годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“.