Семинар Numerical and Symbolic Scientific Computing

Семинар по Numerical and Symbolic Scientific Computing 20 - 23 септември 2021 г., София, България  Организиран от: Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН Институт по математика и информатика - БАН Лаборатория по информационни технологии, Обединен институт по ядрени изследвания, Дубна, Русия съвместно със: Секция "Биоматематика и научни изчисления" на Съюза на математиците в България и Българската секция на Society for Industrial and Applied Mathematics За повече информация посетете сайта на семинара: http://parallel.bas.bg/Conferences/NSSC21/