Европейска нощ на учените 2022

В България Европейска нощ на учените се организира за първи път през 2006 година, а координатор на проекта K-TRIO е Софийският университет “Св. Климент Охридски”. Останалите партньори – участници в дейностите по проекта, са Институтът по математика и информатика на БАН, Сдружение Форум Наука, Тракийският университет, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Бургаският университет „Проф. Асен Златаров“, Центърът по растителна системна биология и биотехнология – Пловдив, Клуб Млади Таланти, Регионалният исторически музей – София, Единният център за иновации на БАН и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.