Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 4 септември 2019 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: The Squeezing Function ще изнесе Prof. John Erik Fornæss, Norwegian Academy of Science and Letters, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме. In complex analysis the most important domain is the unit disc. In fact all domains (at least simply connected and bounded) are biholomorphic, i.e. analytically equivalent, to the disc. In higher dimension, the natural analogue is the unit ball. But in higher dimension, [...]