2022 година е Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие

На 20 октомври 2022 г., четвъртък, от 10:00 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои официалното откриване на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие в България. 2022 година бе обявена за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие – МГФНУР (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD2022) с резолюция  76/A/L.12 на Организацията на обединените нации (ООН) от 02.12.2021 г.