Изключително силно представяне на българските участници в Европейския конкурс за млади учени EUCYS2022

В последните години България се наложи като една от най-успешните участнички в EUCYS. През 2019 г. за първи път домакин на конкурса беше България. Състезанието се проведе в София, а в него взеха участие 155 младежи от 40 държави от целия свят. Организатори на EUCYS2019 бяха Институтът по математика и информатика и Министерството на науката и образованието.