Лекция по повод 90-ата годишнина от рождението на акад. Благовест Сендов

Институтът по математика и информатика ще отбележи 90-ата годишнина от рождението на акад. Сендов с лекцията на проф. Едуард Саф от Университета Вандербилт, САЩ Sampling with Minimal Energy: A talk in commemoration of B. Sendov’s 90th birth date. Тази лекция е част от поредицата Consortium Distinguished Lecture series, организирана съвместно от Института за Математически науки на Америките към Университета на Маями и Международния център за математически науки към ИМИ-БАН. Събитието ще се проведе онлайн чрез zoom на 9 февруари 2022 г. от 18:00 часа. Повече четете на страницата на ICMS-Sofia - https://icms.bg/.