Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 5 юни 2019 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: Optimization theory: a view from variational analysis (with emphasis on the optimal control theory) ще изнесе Professor Emeritus Alexander Ioffe, Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel.. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме.Next year there will be the 60s anniversary of publication of the book of Pontryagin et al "Mathematical theory of optimal processes". The book triggered a series of extensive studies aimed at finding general approaches to analysis of [...]