Десета международна конференция “Числени методи и приложения”

10-а международна конференция "Числени методи и приложения" 22 - 26 август 2022 г., Боровец, България Организатори: Институт по математика и информатика на Българската академия на науките, съвместно със: Институт по информационни и комуникационни технологии на БАН, Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", Българската секция на Society for Industrial and Applied Mathematics (BGSIAM) Пълна информация за конференция можете да намерите на сайта http://www.math.bas.bg/~nummeth/nma22/index.html