В Института по математика и информатика ще бъде открит нов инфраструктурен комплекс

На 19 октомври 2023 г. от 10.00 часа на официална церемония в Института по математика и информатика – БАН (София, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, ниво 0) ще бъде открит инфраструктурен комплекс и ще бъде въведен в експлоатация новият български суперкомпютър. Събитието е част от изпълнението на проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.