Владимир Митанкин от ИМИ спечели грант от програма „Мария Склодовска-Кюри“

Проектът Обобщена цялост и приложения в теория на числата (Generalised Integrality and Applications to Number Theory) на д-р Владимир Митанкин ще бъде изпълняван под научното ръководство на проф. Людмил Кацарков.

Обучителни семинари, свързани с Хоризонт Европа

На 5 и 12 декември 2022 г. (понеделник) от 13:00 до 17:00 часа в зала 503 ще се проведат обучителни семинари, свързани с програмата Хоризонт Европа и по-специално - конкурсите, които са от високо значение за ИМИ-БАН (MSCA, ERC, WIDERA и др.) 05.12.2022 Обща политика и принципи на ЕС в науката и иновациите 12.12.2022 Хоризонт Европа и създаване на успешно проектно предложение Лектор ще бъде Карина Ангелиева, бивш зам.-министър на образованието и науката и бивш експерт в ПП на България в Брюксел. Работен език – английски. Семинарът се финансира по проект K-TRIO.

2022-12-12T11:49:04+02:00понеделник, 12 декември 2022|Categories: , |Tags: |
Go to Top