Сбирка на семинара на секция ДУМФ

  Поредната сбирка на семинара на секция ДУМФ  ще се проведе на 08.12.2021г. от 14 ч.  Докторантът към същата секция Павел Стойнов ще изнесе доклад на тема Приложение на клетъчни невронни мрежи за изследване на частни диференциални уравнения, възникващи във финансовата математика Резюме на доклада: "Клетъчните невронни мрежи и сродните им мрежови техники са ефективно средство за приближено решаване на диференциални уравнения и системи от уравнения и днес с успех се прилагат в изчислителни модели, възникващи във финансовата математика. Работата разглежда някои модели във финансовата математика, свързани с преход от стохастични процеси и стохастични диференциални уравнения към частни диференциални и интегро-диференциални уравнения. Представени са и клетъчните невронни мрежи, като едно от направленията на развитие на изкуствения интелект, както и приложението на клетъчни невронни мрежи [...]