Сбирка на семинара на секция ДУМФ

  Поредната сбирка на семинара на секция ДУМФ  ще се проведе на 08.12.2021г. от 14 ч.  Докторантът към същата секция Павел Стойнов ще изнесе доклад на тема Приложение на клетъчни невронни мрежи за изследване на частни диференциални уравнения, възникващи във финансовата математика Резюме на доклада: "Клетъчните невронни мрежи и сродните им мрежови техники са ефективно средство за приближено решаване на диференциални уравнения и системи от уравнения и днес с успех се прилагат в изчислителни модели, възникващи във финансовата математика. Работата разглежда някои модели във финансовата математика, свързани с преход от стохастични процеси и стохастични диференциални уравнения към частни диференциални и интегро-диференциални уравнения. Представени са и клетъчните невронни мрежи, като едно от направленията на развитие на изкуствения интелект, както и приложението на клетъчни невронни мрежи [...]

2021-12-07T18:11:50+02:00сряда, 8 декември 2021|Категории: |Етикети: , |

Работен семинар на ICMS и IMSA

Работен семинар на ICMS и IMSA 20 август 2021 зала 403, ИМИ-БАН, 16:30-18:30, излъчван по Zoom Заглавие: Детерминантни кубични хиперповърхнини (по Илиев, Манивел и Бювил…) Докладчик: Р. Мборо, IMSA, ICMS, 16:30-17:30 Абстракт: We give an account of the problem of writing an equation of a cubic (or other degree) hypersurface X as a (kind of) determinant of a matrix with homogeneous entries. Expressing the equation of X as a determinant is equivalent to produce an arithmetically Cohen-Macaulay vector bundle on X. The talk will focus on the cases of cubic hypersurfaces of dimension at most 8. Заглавие: Квантови представяния на фундаментални групи на криви с Безкраен образ Докладчик: Р. Агилар, IMSA, ICMS, 17:30-18:30 Абстракт: We will report on some results due to Koberda-Santharoubane that [...]

2021-08-19T16:02:59+03:00петък, 20 август 2021|Категории: |Етикети: , |
Go to Top