Семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”

На 25 юли 2023 г. от 14:00 часа, в зала 578 на ИМИ ще се проведе семинар на ВНЗ "Информационно моделиране". Ще бъдат изнесени следните лекции: 1. Публична академична лекция на доц. Иван Радославов Георгиев, на тема: Оптимизационен модел за планиране графика на производство с отчитане на превантивната поддръжка в производствена система, базирана на неопределеност Резюме. Разглежда се информатичен модел, базиран на математически модел, за оптимизация на производствения график в динамичната, но несигурна среда на Индустрия 4.0. Целта на много индустриални компании е да използват предимствата на съвременните технологии и да приложат оптимизационни математически и информатични модели, които да подобрят производствените графици и плановете за поддръжка. Представените математически и иформатични модели имат за цел да намерят валиден производствен график за разпределение на производствените поръчки [...]

Колоквиум на МЦМН

Във вторник, 06.06.2023 г., от 15:00 часа в зала 403 ще състои поредната сбирка на колоквиума на Международния център за математически науки. Доклад на тема: Arc spaces and partition identities ще изнесе Hussein Mourtada (Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive Gauche). Абстракт

2023-06-04T21:49:21+03:00неделя, 4 юни 2023|Categories: |Tags: , , |

Семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”

На 26 май 2023 г. (петък), от 14:00 часа, в зала 278 на ИМИ ще се проведе семинар на ВНЗ "Информационно моделиране". Доклад на тема Оптимална алгоритмична търговия с помощта на изкуствения интелект ще изнесе гл.ас. д-р Слави Георгиев. Възможен е и online достъп на следния link: https://us02web.zoom.us/j/82880857934?pwd=cHZKUXpNb3djSlNXSzNjbWJRVUxSUT09 Meeting ID: 828 8085 7934 Passcode: 350555 Резюме. Настоящото изследване се занимава с вълнуващо проучване на възможностите и потенциала на ChatGPT-4, усъвършенстван езиков модел, за подобряване на алгоритмичните стратегии за търговия с криптовалути. По-конкретно, фокусът е върху приложението на автоматизирани ботове в тази област. Като отчитат динамичния характер на пазара на криптовалути, авторите се стремят да използват уникалните характеристики на ChatGPT-4, за да разработят усъвършенстван бот за търговия, който може ефективно да се ориентира в този сложен [...]

Семинар на МЦМН

Във вторник, 14.03.2023 г., от 14:00 часа в зала 403 ще състои поредната сбирка на семинара на Международния център за математически науки. Доклад на тема: Non-Archimedean Uniformization and its application ще изнесе д-р Jiachang Xu (ИМИ-БАН). Абстракт

2023-03-09T23:45:21+02:00четвъртък, 9 март 2023|Categories: |Tags: , , |

Съвместен семинар на МЦМН и секция МОИ

Във вторник, 07.03.2023 г., от 14:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на МЦМН и секция МОИ. Доклад на тема: Plank Problems: Discrete Geometry and Convexity ще изнесе д-р Александър Полянский (ИМИ-БАН). Abstract: The set of points lying between two parallel lines in the plane is called a plank. Given a convex region C in the plane, what is the smallest combined width of a finite collection of planks that cover C? What happens in higher dimensions? In the 50s, Thoger Bang answered this innocent question of Alfred Tarski and opened a box with many deceptively simple-looking problems. In my talk, I will overview progress in the area and its connection with other fields: theoretical computer science, number theory, and [...]

2023-03-03T14:59:25+02:00петък, 3 март 2023|Categories: |Tags: , , , |

Семинар на МЦМН

Във вторник, 28.02.2023 г., от 14:00 часа в зала 403 ще състои поредната сбирка на семинара на Международния център за математически науки. Доклад на тема: Горенщайнови пръстени в стабилната хомотопна теория ще изнесе д-р Димитър Коджабашев (ИМИ-БАН). Абстракт. I will discuss a generalization, due to Dwyer, Greenlees and Iyengar, of the notion of a Gorenstein ring from commutative algebra to the algebra of ring spectra. I will illustrate the concept with classical examples from stable homotopy theory as well as more exotic ones coming from derived algebraic geometry, namely the ring spectra of topological modular forms with level structure. Time permitting, I will discuss how things generalize equivariantly in the presence of a group action.

2023-02-23T15:51:34+02:00четвъртък, 23 февруари 2023|Categories: |Tags: , , |

Съвместен семинар на МЦМН и секция АГТ

Във вторник, 21.02.2023 г., от 14:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на Международния център за математически науки и секция "Анализ, геометрия и топология". Доклад на тема: Variations of GIT-quotients of flag varieties ще изнесе д-р Валдемар Цанов (ИМИ-БАН). Abstract

2023-02-19T19:35:03+02:00неделя, 19 февруари 2023|Categories: |Tags: , , , |

Съвместен семинар на МЦМН и секция АГТ

Във вторник, 14.02.2023 г., от 15:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на Международния център за математически науки и секция "Анализ, геометрия и топология". Доклад на тема: Jordan algebra conformal toolbox ще изнесе доц. Тодор Попов (ИЯИЯЕ-БАН, АУБГ). Abstract

2023-02-10T18:38:44+02:00петък, 10 февруари 2023|Categories: |Tags: , , , |

Съвместен семинар на МЦМН и секция МОИ

Във вторник, 31.01.2023 г., от 15:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на МЦМН и секция МОИ. Доклад на тема: Върху оптимално пакетиране на кълба на Минковски и приложения ще изнесе проф. Николай Глазунов (ИМИ-БАН, Институт по Кибернетика, Киев). Abstract: We investigate lattice packings of Minkowski balls and domains. By results of the proof of Minkowski conjecture about the critical determinant we divide the balls and domains on 3 classes: Minkowski, Davis and Chebyshev-Cohn. The optimal lattice packings of the balls and domains are obtained. The minimum areas of hexagons inscribed in the balls and domains and circumscribed around them are given. These results lead to algebro-geometric structures in the framework of Pontrjagin duality theory.

2023-01-27T16:05:12+02:00петък, 27 януари 2023|Categories: |Tags: , , , |

Съвместен семинар на МЦМН и секция МОИ

Във вторник от 15:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на МЦМН и секция МОИ. Доклад на тема: Линейни и циклични кодове над пръстени ще изнесе д-р Мариам Бажалан, която започва постдокторантура в ИМИ-БАН по програма ПИКОМ. Abstract: The study of codes over the rings (ring-linear codes) attracted great interest after the work of Calderbank, Hammons, Kumar, Sloane, and Sole in the early 1990s. In this seminar, the basic theory of linear codes over finite commutative rings will be presented including the importance of codes over rings, various kinds of rings for ring-linear coding theory, the weight functions on finite rings, MacWilliams equivalence theorem and the connection between these codes and codes over fields via the Gray maps. Moreover, the cyclic codes [...]

2023-01-20T23:48:39+02:00петък, 20 януари 2023|Categories: |Tags: , , , |
Go to Top