Семинар по геометрия на МЦМН

Следващата сбирка на Семинара по геометрия на МЦМН ще се проведе в сряда, 6 декември 2023 г. от 16:00 ч. в зала 403 и онлайн в Zoom: Доклад на тема Introduction to tropical modifications (II) ще изнесе Никита Калинин, Международен център по математически науки (МЦМН - София). Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83740034721?pwd=VnBtcVpGUktscHQ4a09jZkNZTURyZz09

2023-11-30T16:24:39+02:00четвъртък, 30 ноември 2023|Categories: |Tags: , |

Семинар по геометрия на МЦМН

Следващата сбирка на Семинара по геометрия на МЦМН ще се проведе в сряда, 22 ноември 2023 г. от 16:00 ч. в зала 403 и онлайн в Zoom: Topics in non-archimedean analytic geometry (II) by Jiachang Xu – International Center for Mathematical Sciences (ICMS – Sofia) Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83740034721?pwd=VnBtcVpGUktscHQ4a09jZkNZTURyZz09

2023-11-21T18:42:25+02:00вторник, 21 ноември 2023|Categories: |Tags: , |

Семинар по геометрия на МЦМН

Следващата сбирка на Семинара по геометрия на МЦМН ще се проведе в сряда, 15 ноември 2023 г. от 16:00 ч. в зала 403 и онлайн в Zoom: Topics in non-archimedean analytic geometry (I), by Jiachang Xu – International Center for Mathematical Sciences (ICMS – Sofia) Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83740034721?pwd=VnBtcVpGUktscHQ4a09jZkNZTURyZz09

2023-11-10T18:56:07+02:00петък, 10 ноември 2023|Categories: |Tags: , |
Go to Top