Семинар по диференциални уравнения

На 22.05.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик акад. Петър Попиванов на тема: (НЕ)РАЗРЕШИМОСТ НА КВАЗИЛИНЕЙНИ ЕЛИПТИЧНИ СИСТЕМИ С КРИТИЧНА СОБОЛЕВА НЕЛИНЕЙНОСТ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 15.05.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик акад. Петър Попиванов на тема: РАБОТИТЕ ПО ХАРМОНИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА КАРЕН УЛЕМБЕК – АБЕЛОВ ЛАУРЕАТ ЗА 2019, В ДВУМЕРНИЯ СЛУЧАЙ И ТЕХНИТЕ ОСОБЕНОСТИ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 17.04.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик проф. дмн Стойчо Язаджиев на тема: СКАЛАРИЗИРАНИ ЧЕРНИ ДУПКИ С ГАУС-БОНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: СТРУКТУРА, СТАБИЛНОСТ И КВАЗИНОРМАЛНИ МОДИ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 06.03.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик проф. дмн Николай Кутев на тема: УРАВНЕНИЕ НА МОНЖ-АМПЕР И ПРИЛОЖЕНИЯ (ПО РАБОТИТЕ НА ФИЙЛДСОВИЯ МЕДАЛИСТ ЗА 2018 АЛЕСИО ФИГАЛИ) Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 06.02.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик академик Петър Попиванов на тема: ТОЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕДНО НОВО ЕВОЛЮЦИОННО УРАВНЕНИЕ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

2019-01-29T20:14:31+00:00сряда, 6 февруари 2019|Категории: |Етикети: , |

Семинар по диференциални уравнения

На 21.11.2018 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик академик Петър Попиванов на тема: СУБРИМАНОВА ГЕОМЕТРИЯ ЗА СУБЕЛИПТИЧНИ ОПЕРАТОРИ ОТ ВТОРИ РЕД Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 24.10.2018 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик академик Петър Попиванов на тема: ЕГОРОВ И ТЕОРИЯТА НА ПСЕВДО-ДИФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ In Memoriam Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

2018-10-19T00:29:30+00:00сряда, 24 октомври 2018|Категории: |Етикети: , |

Семинар по диференциални уравнения

На 10.10.2018 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик проф. Александър Смирнов от Петербургския университет по авиационно инженерство на тема: ELLIPTIC SOLUTIONS OF EQUATIONS FROM AKNS HIERARCHY Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

2018-10-09T13:23:59+00:00сряда, 10 октомври 2018|Категории: |Етикети: , |

Семинар по диференциални уравнения

На 03.10.2018 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик академик Петър Попиванов на тема: ПРИНЦИП НА БОНИ ЗА МАКСИМУМА И НЕГОВИ ОБОБЩЕНИЯ ЗА ИЗРАЖДАЩИ СЕ ПОЛУЛИНЕЙНИ ЕЛИПТИЧНИ УРАВНЕНИЯ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

2018-09-22T09:40:28+00:00сряда, 3 октомври 2018|Категории: |Етикети: , |

Семинар по диференциални уравнения

На 06.06.2018 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик академик Петър Попиванов на тема:  НЯКОЛКО НОВИ РЕЗУЛТАТА ЗА ЧАСТНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ Резюме. Включени са нелокални задачи за оператора на Щурм-Лиувил, обобщен принцип за максимума за уравнението на Монж-Ампер със знакопроменлива дясна част. Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Go to Top