Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 23 януари 2024 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Complex Dirac structures on flag manifolds ще изнесе Carlos Augusto Bassani Varea, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brazil. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. In this talk we present a description of the invariant complex Dirac structures with constant real index on a maximal flag manifold in terms of the roots of the Lie algebra which defines the flag manifold. As a particular case, when the real index is zero, we have the description of all invariant generalized complex structures on a maximal flag manifold. We also present a classification of the [...]

2024-01-22T09:58:53+02:00понеделник, 22 януари 2024|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 7 ноември 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: New and little known properties of the Fox and Fox-Wright functions ще изнесе Dmitrii Karp, Holon Institute of Technology, Holon, Israel. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. In the talk, I will introduce the functions H of Fox and W of Wright (its general case known as Fox-Wright function) and some motivation behind them. Then, I will discuss the extension of Gauss' expansion and summation formulas for the hypergeometric function to the case of general Fox-Wright function and Norlund's expansion for the Meijer's G function to the case of Fox's H function. [...]

2023-11-03T08:58:24+02:00петък, 3 ноември 2023|Categories: |Tags: |

Съвместно заседание на общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“ и семинара на секция „Алгебра и логика”

На 26 септември 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ-БАН ще се проведе съвместно заседание на общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“ и семинара на секция „Алгебра и логика”. Доклад на тема Burau Representation and Application to Reducibility and Exchangeability of Braids ще изнесе Alexander Stоimenov, Dongguk University, Republic of Korea. Абстракт. I will give an introduction to the braid groups, closure operation, Markov theorem, and exchange move. Then I will introduce the Burau representation, and discuss its application to reducibiliy and exchangeability of braids.

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 4 юли 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Independence Structures in Random Matrix Theory and Random Partitions ще изнесе Yacine Barhoumi-Andréani, University of Bochum, Germany. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. We consider two models of random objects: eigenvalues of random matrices and random integer partitions for two classical measures: the GUE and the Schur measure. We express the largest element of these sets as maxima of independent random variables. The method uses orthogonal polynomials on the real line in the random matrix case and on the unit circle in the second case. The distribution involved in the random matrix case [...]

2023-06-28T18:13:31+03:00сряда, 28 юни 2023|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 13 юни 2023 г. от 13:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Функции холоморфни над крайно-мерни комплексни комутативни алгебри ще изнесе Марин Генов, Институт по математика и информатика - БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Всеки морфизъм φ: A → B в категорията на крайно-мерните комплексни комутативни асоциативни унитални (Банахови) алгебри поражда структурен сноп от функции на една A-променлива и със стойности в B, чийто диференциал е съвместим с A-модулната структура на B. Оказва се, че макар и това да са изображения на няколко комплексни променливи, те притежават и много свойства на функциите на една комплексна променлива. Същевременно това дава възможност за изграждането на [...]

2023-06-07T02:24:27+03:00сряда, 7 юни 2023|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 9 май 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Riemannian four-manifolds and twistor spaces: some rigidity results ще изнесе Davide Dameno, Department of Mathematics "Federigo Enriques", University of Milan. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. It is well-known that four-dimensional Riemannian manifolds carry many peculiar properties, which give rise to the existence of unique canonical metrics. In order to find conditions for the existence of such metrics, in 1978 Atiyah, Hitchin and Singer adapted Penrose’s construction of twistor spaces to the Riemannian context, paving the way for the study of many other characterizations of curvature properties for Riemannian four-manifolds. After giving an [...]

2023-05-04T13:50:54+03:00четвъртък, 4 май 2023|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 2 май 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Въведение в спектрална теория на графите 3 ще изнесе Петър Петров, Институт по математика и информатика - БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Тази лекция ще съдържа спектрален подход към визуализацията и дзета функции на Ихара за прости графи. Както и преди, ударението ще бъде върху възможни приложения и формалните доказателства ще бъдат изложени накратко или въобще пропуснати. Ще се предполагат съвсем базисни познания по линейна алгебра и аналитични функции.  

2023-05-02T12:57:22+03:00вторник, 2 май 2023|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 18 април 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Въведение в спектрална теория на графите 2 ще изнесе Петър Петров, Институт по математика и информатика - БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Втората лекция включва още някои основни понятия, като матрица на инцидентност и дуален граф. Графичното представяне на граф и разделяне на кластери ще бъдат обсъдени също. Докато в първата лекция целта беше мотивацията, в тази лекция ще наблегнем на теореми и примери.  

2023-04-17T12:56:37+03:00понеделник, 17 април 2023|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 4 април 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Въведение в спектрална теория на графите ще изнесе Петър Петров, Институт по математика и информатика - БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Това е първата лекция от цикъл от 2-3 лекции по алгебрична теория на графите. Тя ще е достъпна за слушатели с минимални знания по линейна алгебра, в това число за специалисти по информатика или биостатистика, както  и за студенти.  Примери ще демонстрират всяко понятие. Всичко необходимо от теория на графите ще бъде дадено. Упорът е главно върху приложения. Ще бъде разгледан Лапласиана на граф и някои негови свойства, а [...]

2023-03-30T12:30:00+03:00четвъртък, 30 март 2023|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 15 ноември 2022 г. от 11:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Zener model with General fractional calculus: Thermodynamical Restrictions ще изнесат Teodor M. Atanackovic и Stevan Pilipovic, Serbian Academy of Sciences and Arts and University of Novi Sad, Serbia. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. We study a Zener type model of viscoelastic body within the context of general fractional calculus and derive restrictions on coefficients that follow from the dissipation inequality that is, the entropy inequality under isothermal conditions. We show, for a stress relaxation and a wave propagation, that the restrictions that follow from the entropy inequality are sufficient to guarantee the existence and uniqueness [...]

2022-11-08T20:33:58+02:00вторник, 8 ноември 2022|Categories: |Tags: |
Go to Top