Отчетна сесия на секция “Образование по математика и информатика”

Годишната отчетна сесия на секция "Образование по математика и информатика" ще се проведе на 11.12.2017 г. от 13:00 ч. в зала 478 на ИМИ. Програма