Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

На 14.06.2018 г. от 15.00 часа в аудитория "Джон Атанасов" на Великотърновския университет ще се проведе поредната сбирка на семинара, организиран от секция "Математически основи на информатиката" и Факултет "Математика и информатика" -  ВТУ. Ще бъдат изнесени два доклада на следните теми: Паралелна реализация на алгоритми, отнасящи се до изоморфизъм на комбинаторни структури и Възможности на системите за компютърна математика за реализация на криптоалгоритми, съответно от Мария Пашинска , ВТУ, и Борислав Анчев, ВТУ.   Поканват се всички желаещи.