Годишна научна сесия на секция „Математическа лингвистика“

Годишна отчетна сесия на секция „Математическа лингвистика“ 15.12.2017, 9:00 часа, зала 278 Програма 9:00 Откриване 9:05 Иван Держански, Оля и Женя, изгубени в превода 9:20 Олена Сирук, Иван Держански, „Лагонимична лексика: българско-украински паралели” 9:35 Владимир Периклиев, Колексификация в основния речник 9:50 Славян Радев, Глаголни и безглаголни граматики 10:05 Константин Рангочев, Максим Гойнов, Цифрови библиотеки и потребители: модели на взаимодействията 10:20 Детелин Лучев, Владимир Сапунджиев, Приложения на системата Guide&Hand за българско културно наследство 10:35 Десислава Панева-Маринова, Радослав Павлов, Средства за увеличаване и персонализиране на изживяванията на посетителите в екосистема за дигитална култура 10:50 Станислава Славова-Петкова, Научни резултати от докторантски проект „Модели и приложения на сериозни образователни игри в обучението по културно-историческото наследство и национална идентичност“ 11:05 Мария Димова, Научни резултати от докторантски проект „Модели и [...]