Фонд „Научни изследвания“ връчи грамоти на ръководителите на най-успешните проекти за 2022 година

На тържествена церемония, състояла се в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките днес, Фонд „Научни изследвания“ връчи грамотите на ръководителите на най-успешните проекти за 2022 година.