На тържествена церемония, състояла се в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките днес, Фонд „Научни изследвания“ връчи грамотите на ръководителите на най-успешните проекти за 2022 година.

Както вече обявихме, тази година и двата отличени проекта в направление Математически науки и информатика са на колеги от Института по математика и информатика. Това са проектите „Риманова и комплексна геометрия“, ръководен от проф. Величка Милушева, и „Съвременни компютърни методи за изследване на комбинаторни структури осигуряващи цялостност и сигурност на информацията“, с ръководител проф. Цонка Байчева. Проф. Байчева не успя да присъства лично на награждаването, но ръководеният от нея проект бе представен от проф. дмн Петър Бойваленков, директор на Института по математика и информатика.

Грамотите на ръководителите на отличените проекти бяха връчени от академик Веселин Дренски, член на Изпълнителния съвет на Фонд “Научни изследвания”.

Честито заслужено признание, колеги!

Подробности за проектите може да прочетете и на https://math.bas.bg/fni-otlicheni-proekti_2023/.

Запис от церемонията, както и от представянията на наградените проекти гледайте в YouTube канала на Фонд “Научни изследвания” (по-долу).