Проф. Райчо Лазаров бе удостоен с Почетен знак “За заслуги към Българската академия на науките”

Проф. Райчо Лазаров е световноизвестен учен в областта на математиката и информатиката, почетен професор е в Texas A&M University. Той публикува високо оценени и цитирани съвместни разработки с учени от Института по математика и информатика и Института по информационни и комуникациони технологии на БАН.