Национален семинар по математическо образование

Националният семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе онлайн на 27 – 28 ноември 2020 г. Програмата ще бъде обявена допълнително. Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател. Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 15 ноември 2020  г. За повече информация: http://www.math.bas.bg/omi/nso/  

Национален семинар по математическо образование

Националният семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе на 29 – 30 ноември 2019 г. Програмата ще бъде обявена допълнително. Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател. Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 15 ноември 2019атическо  г. За повече информация: http://www.math.bas.bg/omi/nso/  

Go to Top