Десета международна награда за млад математик „Васил А. Попов“

Матю Колбрук получава наградата за изключителния си принос към теорията на апроксимациите, главно за работата му по приближения на спектралните свойства на оператори в безкрайно - мерни пространства и по апроксимационната мощност и обучаемост на невронни мрежи.