Десетата международна награда за млад математик „Васил А. Попов” бе присъдена на Матю Колбрук, доцент в Университета в Кеймбридж.

Матю Колбрук получава наградата за изключителния си принос към теорията на апроксимациите, главно за работата му по приближения на спектралните свойства на оператори в безкрайно – мерни пространства и по апроксимационната мощност и обучаемост на невронни мрежи.

Пресмятането на приближения на спектри в безкрайно – мерни пространства е значително предизвикателство за математиците след 1950 г. Матю открива нови алгоритми, които са сходящи и имат гарантирани явни граници на грешката. Той също така е разработил много голям брой техники, които дават оптимални резултати при приближаването на редица спектрални свойства на операторите (класифицирането кога съответния алгоритъм работи или не работи е направено в йерархията на the Solvability Complexity Index) както и решаване на редица други отворени проблеми като апроксимиране на генерични спектрални мерки, геометрични спектри и спектрите на операторите на Купман при динамични системи. Паралелно с тази си дейност, Матю има значителен принос в изследването на апроксимационната мощност и обучаемост на невронни мрежи.

Наградата „Васил A. Попов” се връчва в чест на българския математик Васил Попов (1942-1990), който е известен най-вече със своя принос към Теорията на апроксимациите. За първи път наградата е била връчена през 1995 година.Призът, който се състои от гравирана мраморна статуетка и парична награда, се присъжда на всеки три години за изключителен изследователски принос в областта, в която е работил Васил Попов. Носители на наградата могат да бъдат млади учени – това са личности, които са получили своята докторска степен през последните шест години.

Призът бе връчен на Матю Колбрук лично от Албърт Коен, Sorbonne Université, председател на комитета за подбор на лауреатите на Наградата. Останалите членове на комитета са Emmanuel Candes, Wolfgang Dahmen, Karlheinz Grochenig, Pencho Petrushev, Peter Oswald и Vilmos Totik.