Дни на математиката в София, 2023 г.

Институтът по математика и информатика при БАН, съвместно със Съюза на математиците в България и Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" организират поредното издание на международната конференция "Дни на математиката в София" от 10 до 14 юли 2023 г.   Повече информация може да намерите на сайта на конференцията: http://mds.math.bas.bg/