Семинар „Математически перспективи в имунобиологията“

Този научен форум събира изследователи, които изследват една от най-сложните системи на човешкия организъм: имунната система.