Заместник-министър Карина Ангелиева се срещна с ръководството и представители на ИМИ и СМБ

На 6 февруари 2019 год., заместник-министърът на науката и образованието г-жа Карина Ангелиева се срещна с ръководството и представители на Института по математика и информатика на БАН и Съюза на математиците в България. На срещата бяха споделени добри практики на ИМИ и СМБ в областта на образованието и работата с млади таланти - разпространението на изследователския подход в образованието, подготовка за национални и международни състезания, инициативите на Ученическия институт по математика и информатика. Бяха обсъдени възможности за насърчаване на ангажираността на двете организации и на Академията като цяло в сферата на STEM образованието и работата с талантливите ученици.  

Национален семинар “Изследователският подход в математическото образование”

Следващото издание на Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе на 2 декември 2017 г. Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател. Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 15 ноември 2017 г. Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование. Повече подробности можете да намерите тук.

Go to Top