Национален семинар “Изследователският подход в математическото образование”

Следващото издание на Националния семинар “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе хибридно на 25 – 26 ноември 2022 г. Можете да се участва с доклад, постер или като наблюдател. Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 13 ноември 2022 г. Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование. За повече информация посетете сайта на семинара.

Национален семинар “Изследователският подход в математическото образование”

Следващото издание на Националния семинар “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе онлайн на 26 – 27 ноември 2021 г. Можете да се участва с доклад, постер или като наблюдател. Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 14 ноември 2021 г. Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование. За повече информация посетете сайта на семинара.

Go to Top