Регионалният академичен център – Плевен представя изложбата „Звънът – миналото среща бъдещето” в Медицински университет – Плевен

Изложбата е дело на Института по математика и информатика към БАН в сътрудничество с община Велико Търново. ИМИ–БАН осигурява за изложбата дигитални обекти от мултимедийния си фонд (звук, снимки и текст от проектите за камбани).