Владимир Митанкин от ИМИ спечели грант от програма „Мария Склодовска-Кюри“

Проектът Обобщена цялост и приложения в теория на числата (Generalised Integrality and Applications to Number Theory) на д-р Владимир Митанкин ще бъде изпълняван под научното ръководство на проф. Людмил Кацарков.