Четвърта годишна среща на младите български математици

Международният център по математически науки (МЦМН) към Института по математика и информатика – БАН организира “Четвърта годишна среща на младите български математици”, която ще се проведе на 11 и 12 юни 2024 г. в сградата на ИМИ-БАН.