Встъпителна лекция на доц. Тодорка Александрова

Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ - БАН, Ви кани на встъпителна академична лекция на доц. Тодорка Александрова, ИМИ-БАН на тема: Използване на краудсорсинг и приложение на виртуалната  реалност в създаването на интелигентни софтуерни системи Лекцията ще се състои на 16 декември 2019 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН.

2019-12-06T10:39:53+02:00понеделник, 16 декември 2019|Категории: |Етикети: |

Встъпителна лекция на тема „Апроксимиране в единичния кръг чрез Радонови проекции”

В С Т Ъ П И Т Е Л Н А   Л Е К Ц И Я на тема „Апроксимиране в единичния кръг чрез Радонови проекции” ще изнесе доцент Ирина Георгиева, Секция „Математическо моделиране и числен анализ” Институт по математика и информатика - БАН 18.04.2018 г., сряда, зала 278 на Института по математика и информатика от 14:00 часа

Go to Top