Встъпителна лекция на доц. Стою Баров

На 22 януари 2024 г. (понеделник) от 13:00 ч. в зала 478 на ИМИ-БАН доц. Стою Баров ще изнесе встъпителна академична лекция на тема: Върху затворени множества с изпъкнали проекции в  сепарабелни Хилбертови пространства Абстракт:  Дискутират се затворени множества в R^n и в Хилбертово пространство l^2 , които имат изпъкнали проекции върху всички хиперравнини. Наред с други теореми, показваме че ако C е затворено и неизпъкнало подмножество на l^2 , такова че затворените обвивки на проекциите върху всички хиперравнини са изпъкнали и съществени, то тогава C съдържа затворено топологично копие на l^2 .

2024-01-16T12:55:52+02:00вторник, 16 януари 2024|Categories: |Tags: |

Встъпителна лекция на проф. дн. Петър В. Данчев

На 19.01.2024 г., петък, от 15:30 часа, в Зала 503 на ИМИ-БАН ще се състои встъпителната лекция на проф. дн. Петър Василев Данчев на тема: Разлагане на матрици над произволно поле като сума на периодични матрици и нилпотентни матрици от ред 2      

2024-01-12T14:10:38+02:00четвъртък, 11 януари 2024|Categories: |Tags: |

Встъпителна лекция на доц. д-р Данила Черкашин

В петък, 21.07. от 14:00 в заседателната зала на ИМИ-БАН доцент Данила Черкашин ще изнесе встъпителна лекция на тема: Gilbert—Steiner problem Резюме. Gilbert—Steiner problem lies in the class of mass transportation problem. Consider two finite atomic probablistic measures in the plane. The goal is to construct a network (which is an embedded forest) of the lowest price. The price functional is the some over the roads (the edges of the forest) of its capacity in the power a, which is between 0 and 1, mutiplied on the length. We give an introduction in the problem and prove that a solution do not contain branching point of degree 4. Лекцията ще може да бъде проследена и в Зуум на линк https://us02web.zoom.us/j/83111372029?pwd=MzE5WGRBMHkyQWVESC9rd2ZjVlVmQT09 .    

2023-07-20T00:59:28+03:00четвъртък, 20 юли 2023|Categories: |Tags: |

Встъпителна лекция на доц. Цветелин Заевски

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика" Ви кани на встъпителна академична лекция на доц. Цветелин Заевски на тема: Игрови опции. Лекцията ще се състои на 23 ноември 2021 г.  от 14:00 часа в платформата Zoom. IMI BAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic:  Встъпителната лекция на доц. Цветелин Заевски Time: Nov 23, 2021 14:00 Sofia Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87251103266?pwd=alRKRWt5dm1QZHBEYkpldURJVStUQT09 Meeting ID: 872 5110 3266 Passcode: 813026 Абстракт: Игровите опции са финансови инструменти, които се явяват разновидност на Американските опции, чиято основна характеристика е правото на ранно упражняване. За разлика от тях, при игровите опции  емитента също има право да прекрати договора преждевременно, плащайки допълнителна неустойка. Разглеждаме задачата за оценяване на тези опции, моделирайки базовият актив чрез лог-нормален стохастичен процес. Това [...]

2021-11-17T12:57:22+02:00сряда, 17 ноември 2021|Categories: |Tags: |

Встъпителна лекция на доц. Тихомир Вълчев, секция ДУМФ

На 14 юли (сряда) 2021, от 14 часа, online в Zoom ще се проведе заседание на семинара на секция "Диференциялни уравнения и Математическа физика", на който доц. Тихомир Вълчев ще изнесе встъпителна лекция на тема: „S-интегруеми нелинейни диференциални уравнения“.   Следват данните на стаята в Зуум, където ще се прведе встъпителната лекция: Topic: Публична лекция на Тихомир Вълчев Time: Jul 14, 2021 14:00 Sofia Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/88162384037?pwd=N1hUdkcwdTVPWG55Rk1kK2ZoVy9Pdz09 Meeting ID: 881 6238 4037 Passcode: 410351

Встъпителна лекция на доц. Тодорка Александрова

Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ - БАН, Ви кани на встъпителна академична лекция на доц. Тодорка Александрова, ИМИ-БАН на тема: Използване на краудсорсинг и приложение на виртуалната  реалност в създаването на интелигентни софтуерни системи Лекцията ще се състои на 16 декември 2019 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН.

2019-12-06T10:39:53+02:00петък, 6 декември 2019|Categories: |Tags: |

Встъпителна лекция на тема „Апроксимиране в единичния кръг чрез Радонови проекции”

В С Т Ъ П И Т Е Л Н А   Л Е К Ц И Я на тема „Апроксимиране в единичния кръг чрез Радонови проекции” ще изнесе доцент Ирина Георгиева, Секция „Математическо моделиране и числен анализ” Институт по математика и информатика - БАН 18.04.2018 г., сряда, зала 278 на Института по математика и информатика от 14:00 часа

Go to Top