Встъпителна лекция на доц. Цветелин Заевски

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика" Ви кани на встъпителна академична лекция на доц. Цветелин Заевски на тема: Игрови опции. Лекцията ще се състои на 23 ноември 2021 г.  от 14:00 часа в платформата Zoom. IMI BAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic:  Встъпителната лекция на доц. Цветелин Заевски Time: Nov 23, 2021 14:00 Sofia Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87251103266?pwd=alRKRWt5dm1QZHBEYkpldURJVStUQT09 Meeting ID: 872 5110 3266 Passcode: 813026 Абстракт: Игровите опции са финансови инструменти, които се явяват разновидност на Американските опции, чиято основна характеристика е правото на ранно упражняване. За разлика от тях, при игровите опции  емитента също има право да прекрати договора преждевременно, плащайки допълнителна неустойка. Разглеждаме задачата за оценяване на тези опции, моделирайки базовият актив чрез лог-нормален стохастичен процес. Това [...]

2021-11-17T12:57:22+02:00сряда, 17 ноември 2021|Категории: |Етикети: |

Встъпителна лекция на доц. Тихомир Вълчев, секция ДУМФ

На 14 юли (сряда) 2021, от 14 часа, online в Zoom ще се проведе заседание на семинара на секция "Диференциялни уравнения и Математическа физика", на който доц. Тихомир Вълчев ще изнесе встъпителна лекция на тема: „S-интегруеми нелинейни диференциални уравнения“.   Следват данните на стаята в Зуум, където ще се прведе встъпителната лекция: Topic: Публична лекция на Тихомир Вълчев Time: Jul 14, 2021 14:00 Sofia Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/88162384037?pwd=N1hUdkcwdTVPWG55Rk1kK2ZoVy9Pdz09 Meeting ID: 881 6238 4037 Passcode: 410351

Встъпителна лекция на доц. Тодорка Александрова

Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ - БАН, Ви кани на встъпителна академична лекция на доц. Тодорка Александрова, ИМИ-БАН на тема: Използване на краудсорсинг и приложение на виртуалната  реалност в създаването на интелигентни софтуерни системи Лекцията ще се състои на 16 декември 2019 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН.

2019-12-06T10:39:53+02:00петък, 6 декември 2019|Категории: |Етикети: |

Встъпителна лекция на тема „Апроксимиране в единичния кръг чрез Радонови проекции”

В С Т Ъ П И Т Е Л Н А   Л Е К Ц И Я на тема „Апроксимиране в единичния кръг чрез Радонови проекции” ще изнесе доцент Ирина Георгиева, Секция „Математическо моделиране и числен анализ” Институт по математика и информатика - БАН 18.04.2018 г., сряда, зала 278 на Института по математика и информатика от 14:00 часа

Go to Top