Тринадесета годишна среща на Българската секция на SIAM

От 20 до 22 декември в Института по механика към БАН се провежда Тринадесетата годишна среща на Българската секция на SIAM (BG SIAM’2018). Българската секция на SIAM е създадена през 2007 г. с цел да популяризира и подкрепя прилагането на математиката в областта на науката, инженерството и технологиите в България. На тазгодишната среща бе избрано и ново ръководство на българската секция: Председател: доц. д-р Иван Георгиев (ИИКТ и ИМИ) Заместник-председател: доц. д-р Христо Костадинов (ИМИ) Секретар: д-р Елена Лилкова (ИИКТ) […]