От 20 до 22 декември в Института по механика към БАН се провежда Тринадесетата годишна среща на Българската секция на SIAM (BG SIAM’2018). Българската секция на SIAM е създадена през 2007 г. с цел да популяризира и подкрепя прилагането на математиката в областта на науката, инженерството и технологиите в България.

На тазгодишната среща бе избрано и ново ръководство на българската секция:

  • Председател: доц. д-р Иван Георгиев (ИИКТ и ИМИ)
  • Заместник-председател: доц. д-р Христо Костадинов (ИМИ)
  • Секретар: д-р Елена Лилкова (ИИКТ)

Целите на BG SIAM следват общите цели на SIAM:

Да усъвършенства прилагането на математиката и научните пресмятания в инженерството, промишлеността, науката и обществото;

Да насърчава научните изследвания, които ще доведат до ефективни нови математически и изчислителни методи за целите на науката, инженерството, промишлеността и обществото;

Да осигури среда за обмен на информация и идеи сред математици, инженери и учени.