OpenAIRE – Инфраструктура за свободен достъп до научните изследвания в Европа 2020

OpenAIRE2020: Open Access Infrastructure for research in Europe 2020 (Инфраструктура за свободен достъп до научните изследвания в Европа 2020), РП Хоризонт 2020.

Резюме:

Петдесет партньори от всички страни от ЕС, както и извън него, работят по тази мащабна инициатива, имаща за цел да насърчава отворения достъп и значително да подобрява повторната употреба на научни публикации и данни.

Инициативата обединява специалисти от научни библиотеки и организации, пропагандиращи свободния достъп, национални електронни инфраструктури и експерти за работа с данни.

ИМИ – БАН е координатор на българската мрежа и осигурява подкрепа на българските институции и изследователи. Ежегодният Информационен ден “Open access to scientific information”, органициран от Института, посреща:

  1. представители на националните институции (Министерство на образованието и науката, министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на културата и пр.) – които са отговорни за развитието на политиките в областта на свободния достъп;
  2. представители на български институции (изследователски центрове, университети), които са активна страна в приложението на политиките и програмата за отворен достъп.
Още проекти:

Период: 2015 - 2018

Цел:
Да насърчава отворения достъп до научни публикации и данни.

Финансиране:
По програма Horizon 2020 на ЕС.

Участник от страна на БАН:
Институт по математика и информатика

Уебсайт:
https://www.openaire.eu/item/bulgaria

Ел. поща за контакт:
stanchev@math.bas.bg

Лице за контакт:
Петър Станчев, координатор от страна на ИМИ