Cryptography for Secure Digital Interaction – Криптография за сигурен цифров обмен на данни

CRYPTOACTION: Cryptography for Secure Digital Interaction (Криптография за сигурен цифров обмен на данни); програма COST

Резюме:

Заради нарастващия обем от данни, които се обменят и обработват ежедневно през Интерент, е от първостепенна важност да се осигури тяхната сигурност. Криптографията е фундаментално средство за осигуряване на сигурен обмен на данни и осигурява много по-вече от сигурна комуникация. Нейното развитие в настоящия момент позволява защитата на всеки вид интерактивен обмен на данни. При напредъка на криптографията и увеличаване на нивото на нейната сложност, отделните изследователски групи стават все по-специализирани и губят връзка с „общата картина“.

Целта на този проект е да стимулира взаимодействието между различните групи, за да се разработят нови криптографски решения и да се оцени сигурността на използваните криптографски алгоритми прилагани за осигуряване на сигурен цифров обмен на данни между гражданите, фирмите и правителствените организации.

Още проекти:

Период: 2014 - 2018

Цел:
Да стимулира взаимодействието между различните групи, за да се разработят нови криптографски решения и да се оцени сигурността на използваните криптографски алгоритми прилагани за осигуряване на сигурен цифров обмен на данни.

Финансиране:
European Cooperation in Science and Technology (COST)

Участник от страна на БАН:
Институт по математика и информатика

Уебсайт:
http://cryptoaction.eu/

Ел. поща за контакт:
tsonka@math.bas.bg

Лице за контакт:
Цонка Байчева, (+359) 886224621