Иванова, Красимира – научен секретар

Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, човеко-машинно взаимодействие в приложни области като цифровизация на културното наследство, анализ на икономически процеси, управление на риска от бедствия и аварии, образование.

2021-04-07T00:58:25+03:00понеделник, 22 март 2021|

Милушева, Величка – зам.-директор

Диференциална геометрия на Риманови многообразия, диференциална геометрия на повърхнини и хиперповърхнин в Евклидови пространства и пространства на Минковски, локална теория на повърхнини в псевдо-Евклидови пространства с неутрална метрика.

2021-04-01T11:24:59+03:00понеделник, 22 март 2021|
Go to Top