Георгиев, Иван Р.

Научни интереси: Математическо и информатично моделиране в логистиката, транспорта и производствените процеси, теория на разписанията, моделиране и прогнозиране във финансовата математика, числени методи за частни и обикновени диференциални уравнения.

2023-12-29T10:48:53+02:00петък, 29 декември 2023|

Хаджииванов, Светослав

Имам дълбок интерес в областта на алгоритмичната търговия, като се фокусирам върху интегрирането и приложението на актьорския модел в системите за търговия. Освен това, силно се интересувам от изследване на нови технологии, които могат да въведат иновации и да подобрят финансовата сфера.

2023-12-04T12:56:49+02:00понеделник, 4 декември 2023|

Георгиев, Слави

Моделиране във финансовата математика, оценяване и калибриране на финансови деривати; числени методи за частни и обикновени диференциални уравнения с приложения в изчислителните и количествените финанси, математическо и информатично моделиране на природни и антропогенни явления като: пренос на замърсители във въздушна и водна среда; популационна динамика на медоносни пчели; разпространение на заразни болести

2023-12-29T10:55:07+02:00сряда, 12 октомври 2022|
Go to Top