Зарежда Събития

International Center for Mathematical Sciences – Sofia (ICMS-Sofia)
и
Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA)

организират

Четвърта международна конференция
Women in Mathematics in
South-Eastern Europe

 

Една от основните цели, които си поставят организаторите на конференцията, е да създадат нови дългосрочни сътрудничества между учените в Югоизточна Европа. Очаква се със своето участие жените математици да привлекат вниманието на млади изследователи и на изследователи от по-слабо развити страни.

Информация за всички участници, както и заглавия и абстракти на техните доклади, може да намерите тук https://icms.bg/fourth-international-conference-women-in-mathematics-in-south-eastern-europe/

Go to Top