Зарежда Събития

Десета Юбилейна международна конференция

„Нови насоки в приложенията на
диференциалните уравнения в науките“

17-20 юли, 2023 г.

Курортен комплекс “Св. св. Константин и Елена”

Десетата Юбилейна международна конференция „Нови насоки в приложенията на диференциалните уравнения в науките“ ще се проведе от 17-20 юли 2023 в Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“, курортен комплекс “Св. св. Константин и Елена”.

Конференцията е единствената в България конференция по диференциални уравнения и техните приложения, която се провежда всяка година. На този форум се събират учени от три континента с цел да се обменят знания и нови идеи свързани както с теорията но диференциалните уравнения – частни и обикновени, така и с приложението им в реални проблеми възникващи в биологията, математическата физика, финансовата математика, дробния анализ, невронауките и др.

За повече информация посетете сайта на конференцията: www.ntades.eu

За контакти – проф. дмн Анжела Славова, slavova@math.bs.bg.

Go to Top