Зарежда Събития

Дванадесета национална конференция с международно участие

„Образованието и изследванията в информационното общество”

Пловдив, 30-31 май 2019 г.

Асоциация „Развитие на информационното общество”, Институтът по математика и информатика при БАН и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” ви канят да участвате с доклади, съдържащи оригинални разработки в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество.

Конференцията е част от научните и културни форуми в подкрепа на “Пловдив – Европейска столица на културата 2019”.

Сборникът с доклади се публикува в Цифровата библиотека на Института по математика и информатика – БАН и е включен в Референтната база данни на Националния център за информация и документация на България.

Тематични направления

Приоритетни теми на тазгодишна конференция са:

 • Системи за електронно обучение и споделяне на образователни ресурси;
 • Сериозни игри, симулации и виртуална реалност;
 • Уеб технологии, услуги и платформи, облачни изчисления;
 • Социални мрежи и сигурност на информационната среда;
 • Персонализация, моделиране на потребители и адаптация;
 • Обработка на естествен език, извличане на информация и семантичен уеб;
 • Управление и анализ на големи данни;
 • Откриване на знания в данни, текст и уеб ресурси;
 • Системи за потребители със специфични потребности и културно многообразие;
 • Иновативни системи за е-управление, е-здравеопазване и е-библиотеки;
 • Социални и правни аспекти на информационното общество.

Важни дати

20.04.2019 – краен срок за изпращане (чрез системата за научни конференции Еasychair) на пълния текст на докладите за рецензиране

02.05.2019 – съобщение за приемане на представените доклади

15.05.2019 – краен срок за изпращане на преработения текст на приетите доклади

15.05.2019 – заявка за участие

Go to Top