Зарежда Събития

На дистанционно заседание на семинара “ИНФОРМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ”,

на 17.06.2021, четвъртък, от 14:00 часа, доклад на тема:

Биоинформатични методи за анализ на “omics” данни

ще изнесе: Румяна Йорданова, Университет Хокайдо, Сапоро, Япония.

Поканени са всички интересуващи се.

Резюме. Терминът „Big Data“ в биологията обикновено се асоциира с така наречените „omics” данни които включват секвенции на целия геном или екзом, РНК експресии, ДНК полиморфизми и мутации, епигенетични модификации, протеинови пространствени структури. Основни проблеми при анализа на такива данни са техния огромен размер, различните начини на генерирането им и различната степен на сложност. В този доклад ще представя обобщено биоинформатични подходи за обработване, интеграция и интерпретация на „omics” данни, както и резултати от тяхното използване. Представените методи включват: глобална генномна ассоциация; конструиране на мрежи от асоциации между генни полиморфизми, микромасив експресии и фенотипове и изследване на взаимодействането им с фактори на външната среда; машинно обучение за предсказване и Бейсов пространствен анализ в метагеномиката; дървета на решения за класификация на мутации; моделиране на динамични “omics” данни.

Topic: Семинар Информатично моделиране
Time: Jun 17, 2021 14:00 Sofia
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85155912997?pwd=dkZ4SzJzai82TmpXazd2cnE5bFRjZz09
Meeting ID: 851 5591 2997
Passcode: 832054

Go to Top