Зарежда Събития

На 26 септември 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ-БАН
ще се проведе съвместно заседание на
общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“
и семинара на секция „Алгебра и логика”.

Доклад на тема

Burau Representation and Application to Reducibility and Exchangeability of Braids

ще изнесе Alexander Stоimenov, Dongguk University, Republic of Korea.

Абстракт. I will give an introduction to the braid groups, closure operation, Markov theorem, and exchange move. Then I will introduce the Burau representation, and discuss its application to reducibiliy and exchangeability of braids.

Go to Top