Зарежда Събития

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

на тема

„Локална теория на повърхнини в 4-мерни псевдо-Евклидови пространства“

ще изнесе

проф. Величка Милушева,

12 септември 2018, 15:00 часа, Заседателна зала на ИМИ

Go to Top