Зарежда Събития

Годишната отчетна сесия на секция

“Образование по математика и информатика”

ще се проведе на 11.12.2017 г. от 13:00 ч. в зала 478 на ИМИ.

Програма

Go to Top